Bestillingsinformasjon

En komplett målepakke inneholder:

  • 2 sporfilmbokser i lufttett plastpose
  • dataskjema for bostedet 
  • frankert returkonvolutt
  • analyse og tilsendt rapport

Priser:

Produkt/antall Pris pr pakke inkl. mva og frakt
En målepakke (med 2 sporfilmbokser), årsmiddelverdimåling 795 NOK
En målepakke (med 2 sporfilmbokser), korttidsmåling 895 NOK
En ekstra sporfilmboks 300 NOK

Levering, faktura og analyse 

Leveringstid: 1 - 2 uker for årsmiddelverdimåling, 4 dager for korttidsmåling. Faktura sendes separat. Analysetid: 1 - 2 uker for årsmiddelverdimåling, 3 – 4 dager for korttidsmåling.

Mätpaket

Bestilling av radonmåling - privat bolig

 
Navn:*
Adresse:*
Postnummer / sted:*
Telefon:*
E-post:*
Jeg bestiller:*

Jeg bestiller også antall ekstra sporfilmbokser á 300 NOK:
Eventuell kommentar: